You are here:

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ HỢP ANH

Golden Alliance

Tin tức

IELTS Là gì

IELTS là gì?

IELTS là tên gọi tắt của Hệ Thống Trắc Nghiệm Tiếng Anh Quốc Tế (International English Testing System) là kỳ thi tiếng Anh dành cho các đối tượng muốn học tập và sinh sống tại các quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính.

-  IELTS đánh giá toàn diện 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.

IELTS

CÁC THÀNH VIÊN SÁNG LẬP IELTS

- IELTS được đồng sở hữu bởi 3 tổ chức: Hội đồng khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge, Hội đồng Anh và tổ chức giáo dục IDP của Úc.

- Tại Việt nam, Hội đồng Anh và IDP là hai trung tâm chịu trách nhiệm quảng bá và tổ chức kỳ thi IELTS.

- Hội đồng Anh đã tổ chức cho hơn 500,000 kỳ thi quốc tế. Bạn có thể tham khảo thêm tại trang web của Hội Đồng Anh:http://www.britishcouncil.org/

HÌNH THỨC & CẤU TRÚC ĐỀ THI IELTS

Bài thi IELTS có 2 dạng: Học thuật – Academic và Không học thuật – General Training

Hình Thức Học Thuật (Academic)

- Dành cho mục đích du học.

- Hình thức này đánh giá xem thí sinh đã sẵn sàng cho việc học tập hoặc nghiên cứu bằng tiếng Anh ở bậc đại học hay sau đại học hay chưa. Dựa trên kết quả của các phần thi này mà thí sinh có thể được tiếp nhận vào đại học hoặc trên đại học.

Hình Thức Không Học Thuật (General Training)

- Dành cho mục đích định cư hay đi làm.

- Hình thức này nhấn mạnh các kỹ năng giao tiếp cơ bản trong đời sống xã hội và học tập rộng lớn.

- Hình thức General Training phù hợp với các thí sinh chuẩn bị sang các nước nói tiếng Anh để hoàn thành bậc học Trung học, học nghề hoặc tham dự các khóa đào tạo không thuộc bậc đại học, hoặc vì mục đích định cư.

Dạng bài thi

IELTS đánh giá toàn diện 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết. Tất cả các thí sinh sẽ thi giống nhau ở 2 kỹ năng Nghe và Nói. Tuy nhiên, thí sinh thi hình thức học thuật (Academic) và thí sinh thi loại hình không học thuật (General Training) sẽ thi khác nhau ở phần thi Đọc và Viết.

Bài Thi Nghe:

- Thời gian làm bài thi nghe là 40 phút

- Thí sinh sẽ nghe tất cả các câu hỏi và độ khó của từng câu sẽ tăng dần.
- Bài thi bao gồm nhiều dạng khác nhau như thông tin từ một người, cuộc đàm thoại của 2 hoặc nhiều người. Và thí sinh sẽ nghe nhiều giọng phát âm của nhiều quốc gia khác nhau
- Thí sinh chỉ nghe được 1 lần. Tuy nhiên, bạn sẽ có thời gian để đọc câu hỏi và chuẩn bị câu trả lời.

Bài thi đọc

Bài thi đọc cho dạng học Thuật (Academic):

- Thời gian làm bài thi đọc là 60 phút.

- Bài thi thông thường bao gồm 3 đoạn văn và phần trả lời câu hỏi.
- Các đề tài thường trích dẫn từ sách, báo, tạp chí hoặc tập san và những đề tài này không mang tính chất chuyên môn.
- Bài thi thông thường bao gồm 1 đề tài thảo luận.

Bài thi đọc cho dạng không học Thuật (General Training):

- Thời gian làm bài thi đọc là 60 phút

- Các đề tài trong bài thi đọc thông thường liên quan đến các tình huống hàng ngày ở các nước nói tiếng Anh.

- Các đề tài thường trích dẫn từ sách, báo, mẫu quảng cáo, các hướng dẫn sử dụng mục đích để đánh giá khả năng hiểu và xử lý thông tin của từng thí sinh.
- Các đề tài trong bài thi thông thường bao gồm đoạn văn mô tả hơn là những bài luận văn.

Bài thi viết

Bài thi viết cho cho dạng học Thuật (Academic):

- Thời gian làm bài thi viết là 60 phút

- Task 1, thí sinh thường được yêu cầu viết bài báo cáo khoảng 150 từ để mô tả và giải thích các số liệu, dữ liệu trên các biểu đồ.

- Task 2, thí sinh thường được yêu cầu viết bài tiểu luận khoảng 250 từ để đưa ra những chính kiến tranh luận hay nhận định về 1 ý kiến hoặc vấn đề. Thí sinh nên đưa ra những tình huống và ví dụ cụ thể để hỗ trợ cho nhận định của mình.

Bài thi viết cho cho dạng không học Thuật (General Training):

- Thời gian làm bài thi viết là 60 phút
- Task 1, thí sinh thường được yêu cầu viết bức thư khoảng 150 từ với mục đích là hỏi thông tin hay giải thích về 1 tình huống trong cuộc sống.
- Task 2, thí sinh thường được yêu cầu viết bài tiểu luận khoảng 250 từ để đưa ra quan điểm của 1 sự việc hay vấn đề. Thí sinh cần phải đưa ra chính kiến của mình hoặc trích dẫn ý kiến. Thí sinh nên đưa ra những tình huống và ví dụ cụ thể để hỗ trợ cho nhận định của mình.

Bài thi nói

- Thời gian từ 11 – 14 phút
- Thí sinh sẽ trò chuyện trực tiếp với giám khảo.
- Thí sinh cần thể hiện các khả năng: trả lời lưu loát các câu hỏi, thông thạo các đề tài và khả năng giao tiếp với giám khảo.
- Giám khảo sẽ đánh giá trình độ tiếng Anh của thí sinh dựa vào 4 yếu tố: Từ vựng, Ngữ pháp, Lưu loát và Phát âm.

HỆ THỐNG ĐIỂM

- Tất cả các bài thi IELTS đều được chấm điểm ngay tại các trung tâm tổ chức thi.

- Các Giám khảo cho bài thi Nghe và Đọc - Nói và Viết được tuyển dụng và đào tạo theo quy định và tiêu chuẩn của tổ chức IELTS Quốc tế. Họ phải vượt qua các kỳ kiểm tra rất nghiêm khắc trước khi chính thức chấm bài thi Nghe và Đọc của thí sinh. Sau 2 năm tất cả các giám khảo này đều phải tham dự lại khóa đào tạo và phải vượt qua kỳ kiểm tra nghiêm khắc để bảo đảm khả năng chấm bài đúng tiêu chuẩn và quy định của từng giám khảo. Ngoài ra, mỗi kỳ thi chúng tôi đều áp dụng hệ thồng kiểm tra đánh giá và chấm điểm chéo để đảm bảo cho kết quả được công bằng và chính xác.

- Thang điểm IELTS là từ 1 – 9. Trên bảng kết quả của thí sinh sẽ thể hiện điểm của từng kỹ năng thi. Phần điểm tổng sẽ được tính dựa trên điểm trung bình cộng của 4 kỹ năng.
Điểm tổng của 4 kỹ năng sẽ được làm tròn số theo quy ước chung như sau: Nếu điểm trung bình cộng của 4 kỹ năng có số lẻ là .25, thì sẽ được làm tròn lên thành .5, còn nếu là .75 sẽ được làm tròn thành 1.0.
Ví dụ: một thí sinh có số điểm như sau: 6.5 (Nghe), 6.5 (Đọc), 5.0 (Viết) và 7.0 (Nói). Điểm tổng của thí sinh này là 6.5 (25 ÷ 4 = 6.25 = 6.5)
Tương tự cách tính, một thí sinh có số điểm như sau: 4.0 (Nghe); 3.5 (Đọc), 4.0 (Viết) và 4.0 (Nói). Như vậy điểm tổng sẽ là 4.0 (15.5 ÷ 4 = 3.875 = 4.0)
Trong trường hợp thí sinh có số điểm là 6.5 (Nghe), 6.0 (Đọc), 6.0 (Viết) và 6.0 (Nói). Như vậy điểm tổng của thí sinh này là 6 (24.5 ÷ 4 = 6.125 = 6)

Nghe và Đọc

Bài thi Nghe và Đọc bao gồm 40 câu. 1 câu trả lời đúng thí sinh sẽ được 1 điểm; Số điểm tối đa có thể đạt được là 40 cho từng bài thi. Thang điểm từ 1 – 9 sẽ được tính dựa trên số câu trả lời đúng.

Mặt dù tất cả các câu hỏi đã qua nhiều công đoạn như: Khảo sát bài thi, thi thử trước khi các câu hỏi này có thể sử dụng trong đề thi chính thức. Tuy nhiên sẽ vẫn có những chêch lệch nhỏ về độ khó dễ của từng bài thi. Do vậy, để tạo sự công bằng cho từng bài thi, thang điểm chuyển đổi sẽ có thay đổi theo từng bài thi. Điều này có nghĩa là cùng điểm 6 nhưng sẽ có sự chêch lệch số câu trả đúng cho từng bài thi khác nhau.
Bảng thông tin dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu thêm về cách chuyển đổi điểm của thí sinh theo từng cấp độ khác nhau của bài thi: Nghe và Đọc của năm 2004. Ngoài ra, bạn cũng sẽ hiểu thêm về cách chuyển đổi từ số câu hỏi đúng thành điểm cuối cùng của bài thi.

Cách chấm điểm của cả 2 dạng bài thi: học thuật (AC) và không học thuật (GT).

Điểm khác biệt giữa 2 bài thi này là vể thể loại và ngôn ngữ sử dụng trong bài thi. Hầu hết đề thi của loại hình học thuật thường có nhiều từ vựng khó và cấu trúc câu phức tạp hơn. Do vậy, cùng một điểm số nhưng thông thường số câu trả lời đúng của loại hình không học thuật (GT) yêu cầu phải nhiều hơn loại hình học thuật (AC).

Viết và Nói

Giám khảo sẽ dựa vào bảng mô tả chi tiết thang điểm 1 – 9 của thí sinh để chấm điểm cho bài thi Viết và Nói

Bài thi viết IELTS

Giám khảo sẽ cho điểm từng phần, bao gồm: Khả năng hoàn thành yêu cầu bài thi – Task Achievement (đối với đề tài 1) hay khả năng trả lời bài thi – Task Response (đối với đề tài 2), tính gắn kết - kết nối giữa các câu, đoạn văn – Coherence and Cohesion, Vốn từ – Lexical Resource và Ngữ pháp – Grammatical Range and Accuracy. Số điểm cho mỗi phần là như nhau.

Bài thi nói IELTS

- Giám khảo sẽ cho điểm từng phần, bao gồm: Sự lưu loát và tính gắn kết của bài nói – Fluency and Coherence, Vốn từ - Lexical Resource, Ngữ pháp – Grammatical Range and Accuracy và Cách phát âm – Pronunciation. Số điểm cho mỗi phần là như nhau.
- Các bảng mô tả thang điểm cho môn thi Viết và nói luôn được cập nhật để giúp các thí sinh hiểu rõ hơn về các yêu cầu của từng phần. Các giám khảo IELTS phải trải qua khóa đào tạo tập trung về các quy chuẩn chấm thi để đảm bảo chắn chắn cho việc chấm bài thi một cách chính xác và đúng tiêu chuẩn. Bạn có thể tham khảo các bảng mô tả thang điểm cho bài Viết - Đề tài 1Đề tài 2 và cho bài thi nói.

Thang điểm của IELTS

- IELTS không có đậu và rớt. Bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận kết quả và trên đó thể hiện số điểm từ 1 – 9. Giấy chứng nhận kết quả sẽ ghi rõ điểm tổng và điểm trung bình cho từng phần thi.
- Mỗi trường đều đặt ra tiêu chuẩn xét duyệt hồ sơ nhập học khác nhau, yêu cầu về số điểm và loại hình IELTS cũng khác nhau. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra trực tiếp với trường mà bạn dự định nộp hồ sơ để biềt được yêu cầu đầu vào.
Yêu cầu Anh ngữ của các trường:
Điểm IELTS >= 6.5 để học sau Đại học
Điểm IELTS >= 6.0 để theo học Đại học
Điểm IELTS >= 5.5 để học TAFE hoặc các khóa đào tạo chuyên môn.
Điểm IELTS >= 5.0 để học Trung học
IELTS ĐƯỢC CÔNG NHẬN RA SAO?

- Ngày nay, IELTS được hơn 6000 cơ sở giáo dục, cơ quan chính phủ và tổ chức chuyên môn trên khắp thế giới công nhận, đặc biệt với các nước: Australia, New Zealand, Canada thì IELTS là một trong những yêu cầu bắt buộc.

- Ngoài ra còn có rất nhiều tổ chức các hiệp hội chuyên môn quốc tế công nhận chứng chỉ tiếng Anh IELTS cho mục đích du học, định cư hay xin việc làm. Để tìm hiểu thêm thông tin về danh sách các trường, tổ chức công nhận IELTS vui lòng vào IELTS Global Recognition System.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI IELTS

Khóa học

Điểm *

Thời lượng

Giáo trình

Học phí VND

IELTS  1

4.0+

72 giờ

IELTS Foundation

IELTS  2

5.0+

72 giờ

IELTS Graduation

IELTS  3

6.0+

72 giờ

Strategies for IELTS

IELTS  4

7.0+

72 giờ

Strategies for IELTS


 

Kiểm tra trình độ

Trước khi tham gia khóa học, học viên sẽ được kiểm tra năng lực (bao gồm bài kiểm tra trên giấy và phỏng vấn trực tiếp khi cần thiết) và được xếp vào trình độ phù hợp.

Đánh giá trình độ và kết quả học tập

Học viên được đánh giá năng lực thường xuyên trong suốt tiến trình học:

  • Đánh giá dựa trên sự chuyên cần và tham gia các hoạt động trong lớp và hoàn tất các bài tập ở nhà qua hệ thống học tập tích hợp qua Internet
  • Đánh giá sự tiếp thu chương trình học thông qua bài kiểm tra và bài thi thử sau khi kết thúc khóa học
  • Trao đổi và tham vấn giữa học viên và nhà trường vào đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa để thảo luận về tiến độ và chia sẻ những  kinh nghiệm cùng phương pháp học tập
 

GOLDEN ALLIANCE

Trụ Sở: Số 2 Trương Quốc Dung, P. 8, Q. Phú Nhuận (Trường Hồng Hà cũ)

ĐT: (08)38 423 533 - (08)38 423 988

Email: hopanh@gaspace.com.vn

Website: www.gaspace.com.vn

Xem bản đồ

ĐỐI TÁC

LINK NHANH

Golden Alliance Group

 

 

KẾT NỐI